Chứng khoán • HOSE • Việt Nam

Cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán: Có thể hay không?

Cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán: Có thể hay không?

Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, trong thời gian qua nguyên nhân gốc của vấn đề lỗi trên sàn HOSE là vấn đề cải cách quản trị và sở hữu.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký, cấp mã giao dịch cho các công ty

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký, cấp mã giao dịch cho các công ty

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã chứng khoán và thanh đổi, cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho các công ty: Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Chứng khoán Thủ Đô và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á.

Chứng khoán BOS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Chứng khoán BOS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Chứng khoán BOS (mã ART - HNX) đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 10.000 đồng.