nhắc nhở • Tôn Đức Kiên • quậy phá

Bị nhắc vì hay uống rượu quậy phá, "nghịch tử" đang thụ án tù treo dùng dao cứa cổ cha

Bị nhắc vì hay uống rượu quậy phá, "nghịch tử" đang thụ án tù treo dùng dao cứa cổ cha

Thường xuyên uống rượu, quậy phá bị cha nhắc nhở, Tôn Đức Kiên túm cổ áo đòi đánh rồi cầm dao cứa nhiều nhát vào cổ cha đẻ mình.