Đoàn Tử Huyến • Dịch giả • qua đời

Lại vừa khuyết đi một người sang

Lại vừa khuyết đi một người sang

Cảm giác đã lâu, lâu rồi, thiên hạ có chút liên tưởng tốt lành chi đó khi ngắm ngó chứng kiến ba vị tu mi nam tử đầu bạc, râu tóc tốt tươi người Nghệ Tĩnh mỗi khi tam hành hay có dịp ngồi cùng nhau. Đó là ba học giả tuổi cách nhau chừng mươi, mười lăm năm. Ấy là Văn Như Cương, Đoàn Tử Huyến, Phạm Xuân Nguyên.

Dịch giả Đoàn Tử Huyến - Mái tóc trắng đã về miền mây trắng

Dịch giả Đoàn Tử Huyến - Mái tóc trắng đã về miền mây trắng

Dịch giả Đoàn Tử Huyến vừa qua đời. Dịch giả tiếng Nga thế hệ sau, TS Nguyễn Thụy Anh, viết: Mái tóc trắng đã về miền mây trắng.

Dịch giả Đoàn Tử Huyến qua đời ở tuổi 68

Dịch giả Đoàn Tử Huyến qua đời ở tuổi 68

Dịch giả Đoàn Tử Huyến đã qua đời sáng 22/11 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.