Nguyễn Xuân Sanh • Nhà thơ • Thơ Mới

Nhà thơ cuối cùng của thi nhân tiền chiến qua đời

Nhà thơ cuối cùng của thi nhân tiền chiến qua đời

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, sinh năm 1920, quê H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, người cuối cùng của thế hệ thi nhân tiền chiến 1930 - 1945, đã qua đời ngày 22.11 tại bệnh viện ở Hà Nội, thọ 100 tuổi; tang lễ tổ chức vào ngày 27.11.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh - người tạo cho thơ sức lôi cuốn kỳ ảo

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh - người tạo cho thơ sức lôi cuốn kỳ ảo

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, thi sỹ cuối cùng của phong trào Thơ Mới, người có đóng góp lớn trong việc cách tân thơ, đã qua đời sáng ngày 22/11/2020.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh qua đời

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh qua đời

Hà Nội Nguyễn Xuân Sanh - thi sĩ cuối cùng của phong trào Thơ Mới - qua đời sáng 22/11, thọ 100 tuổi.