lão hoá • Israel • đảo ngược

Một bác sĩ người Israel tìm ra cách đảo ngược quá trình lão hóa trên người

Một bác sĩ người Israel tìm ra cách đảo ngược quá trình lão hóa trên người

Bí quyết của ông ấy là một căn phòng chứa oxy nguyên chất có áp suất cao.

Giới khoa học Israel tuyên bố tìm ra cách có thể "cải lão hoàn đồng"

Giới khoa học Israel tuyên bố tìm ra cách có thể "cải lão hoàn đồng"

Các nhà khoa học của Đại học Tel Aviv và Trung tâm Y tế Shamir tuyên bố họ đã thành công khi đảo ngược quá trình lão hóa ở một nhóm người cao tuổi.