Bộ Công an • Căn cước công dân • bổ sung

Bộ Công an nêu bất cập khi công dân có quá nhiều loại giấy tờ tùy thân

"Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong lưu trữ, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính".

Đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ mới sinh đến người dưới 14 tuổi

Tại dự thảo xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an lấy ý kiến đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi.