cứu sinh • Nguyễn Ngọc Khánh • Hà Nội

Nửa số phao cứu sinh được lắp đặt trên các cây cầu qua sông Hồng đã bị lấy cắp

Vừa lắp đặt được 4 ngày, nửa số phao trên các cây cầu qua sông Hồng do nhóm tình nguyện của anh Nguyễn Ngọc Khánh thực hiện đã biến mất.

Hà Nội: Vừa lắp đặt phao cứu sinh được vài ngày, lại mất!

Việc lắp đặt phao cứu sinh trên các cây cầu bắc ngang qua sông Hồng với mong muốn có thể giảm thiểu được phần nào những tai nạn đáng tiếc xảy ra trên sông. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày lắp đặt, nhiều chiếc phao đã biến mất một cách lạ kì.