bảo hiểm y tế • Bảo hiểm xã hội Việt Nam • Bảo hiểm xã hội

Tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là 109.601,528 tỷ đồng

Dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Quy định về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi thắc mắc của bạn đọc về bảo hiểm thất nghiệp.

Video: Người dân xếp hàng rút bảo hiểm thất nghiệp từ mờ sáng

5h sáng, hàng trăm người đã xếp hàng tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội TP Thủ Đức, đợi lấy số làm thủ tục rút bảo hiểm thất nghiệp một lần.

Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022

Ngày 13/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 583/QĐ-TTg giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022.