Bộ Y tế • y tế • mua sắm

Đề nghị điều tra sai phạm tại Bộ Y tế và nhiều BV trực thuộc

Thanh tra Chính phủ xác định có các dấu hiệu lợi ích nhóm lại Bộ Y tế trong việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; và nhiều sai phạm trong mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện.

Công bố kết luận thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế

Chiều 27/1, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.