Bộ Y tế • cấp độ • chỉ số

Bộ Y tế có hướng dẫn mới về cấp độ dịch, gần như cả nước thành vùng xanh

Tiêu chí mới về xác định cấp độ dịch thay đổi theo hướng cụ thể hơn, vẫn đếm số ca nhưng kèm theo tiêu chí số ca chuyển nặng khi xếp cấp độ dịch.

Sửa tiêu chí cấp độ dịch Covid-19

Dự kiến bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ, nguy cơ dịch Covid-19 sẽ chủ yếu dựa trên số ca nhập viện, số ca tử vong và năng lực y tế của các địa phương