Bình Dương • Quốc hội • Quốc hội Vương Đình Huệ

Hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thăm doanh nghiệp tại Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian tới VN sẽ triển khai các chiến lược hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa…