Nguyễn Văn Hiệu • Việt Nam • Viện Khoa học Việt Nam

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - cây đại thụ ngành vật lý học của Việt Nam

Trong suốt 60 năm hoạt động của mình, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là tác giả của 130 công trình nghiên cứu khoa học, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, và vẫn tràn đầy nhiệt huyết cho nhiều kế hoạch lớn.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu qua đời

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - nhà vật lý hàng đầu của Việt Nam, qua đời ở tuổi 84, lúc 11h52 phút ngày 23/1 do bệnh nặng, tuổi cao.

Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu từ trần

Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học có ảnh hưởng lớn với nền khoa học nước nhà, không chỉ trong lĩnh vực vật lý mà còn trong cả các lĩnh vực khoa học công nghệ khác.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu nhà vật lý hàng đầu của Việt Nam qua đời ở tuổi 84

Do bệnh nặng và tuổi cao, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - nhà vật lý hàng đầu của Việt Nam đã ra đi vào lúc 11h52 phút ngày 23/1.