Bộ Công an • Lê Văn Tuyến • Nguyễn Văn Long

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công An

Ngày 17/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Chân dung hai tân Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công An. Cả hai tân Thứ trưởng đều có tuổi đời dưới 50 tuổi.