Bộ Y tế • biện pháp • chấn chỉnh

Bộ Y tế: Có hiện tượng áp dụng quản lý, cách ly chưa phù hợp

Gần đây, báo chí liên tục có phản ánh về việc một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa phù hợp. Ngày 17/1, Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh thành đề nghị chấn chỉnh.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng dịch không phù hợp

Ngày 17/1, Bộ Y tế có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trên cả nước về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp.