dữ liệu • Lê Đất • mua bán

Triệt xóa đường dây mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu cá nhân

Từ tháng 11/2020 đến khi bị bắt, nhóm thanh niên nam nữ này đã mua và quản lý khoảng 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước.

Mua đi bán lại dữ liệu cá nhân, kiếm hơn 2 tỉ đồng trong 1 năm

Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, nhóm của Lê Đất đã bán hơn 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 2,3 tỉ đồng.