Công ty Việt Á • Bệnh viện Thủ Đức • hối lộ

Vụ Việt Á: Khởi tố nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức

Giám đốc Công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân - nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức - thông đồng nâng giá kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hoa hồng 30% - 40%, tương đương số tiền gần 11 tỉ đồng.

Giám đốc ở Sài Gòn bị bắt vì nâng khống giá kit Việt Á

Phạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong, bị khởi tố vì mua kit xét nghiệm của Việt Á rồi nâng khống giá bán cho Bệnh viện Thủ Đức.

Video: Thông đồng nâng giá kit xét nghiệm Việt Á hưởng gần 11 tỉ đồng, bắt 2 người

Giám đốc Công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân - nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức -thông đồng nâng giá kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hoa hồng 30% - 40%, tương đương số tiền gần 11 tỉ đồng.