Hoàng Nhật Linh • Linh • chiếm đoạt

Lừa bán hơn chục ôtô qua mạng xã hội

Do đánh bạc bị thua, Hoàng Nhật Linh đã lừa bán 12 ôtô cũ cho khách hàng. Nhận được tiền, Linh trả nợ, tiêu xài mà không có xe giao cho khách như thỏa thuận.

Thợ xe lừa bán 12 ôtô cũ

Hoàng Nhật Linh thỏa thuận bán 12 ôtô cũ cho anh Nguyễn Duy Hân và Nguyễn Duy Trình, nhận trước hơn 2,7 tỷ đồng song không giao xe như cam kết.