hành vi • Việt Nam • Quốc ca

Tắt phần hát Quốc ca trận Việt Nam gặp Lào, Bộ VH-TT&DL lên tiếng

Bộ VH-TT&DL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.