học phí • học sinh • công lập

TP.HCM: Đề xuất miễn học phí công lập, hỗ trợ học phí tư thục trong học kỳ 2

UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 2 cho hơn 1,3 triệu học sinh, với tổng ngân sách khoảng 533 tỉ đồng.

UBND TP HCM vừa xin ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Để chia sẻ khó khăn với người dân TP HCM do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND TP HCM đã đề đạt lên HĐND thành phố nhiều chính sách quan trọng.