Omicron • Bộ Y tế • biến chủng

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập Việt Nam và lây lan rất lớn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát các ca nghi mắc Covid-19; chủ động gửi mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan.

Việt Nam giám sát chặt người nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể Omicron

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận biến chủng Omicron…