F0 • F1 • trường học

Hà Nội hướng dẫn xử lý ra sao xuất hiện F0 trong trường học?

Hà Nội vừa có hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 trong lớp học; nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc các trường hợp F1, F2,... thì xử lý ra sao.