CĐ-TTg • Chính phủ • Công điện

Bản lĩnh vượt khó

Nhờ những nỗ lực chung của cả đất nước, bức tranh kinh tế đã khởi sắc rõ nét.

Xuất hiện biến chủng mới Omicron, Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh hiệu quả hơn

Ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện 1677/CĐ-TTg gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc chiến chưa đi qua

Chính phủ vừa phát đi Công điện 1677/CĐ-TTg ngày 4/12 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.