vaccine • Nhật Bản • thuốc lá

Những thói quen làm giảm khả năng miễn dịch ở người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Hút thuốc lá và uống rượu có thể làm giảm khả năng miễn dịch sau tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kết luận này được các nhà khoa học Nhật Bản đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa việc hút thuốc, uống rượu và lượng kháng thể ở những người đã tiêm vaccine.