tổ chức • thí điểm • dạy học

Học sinh TP.HCM lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13.12

TP.HCM đã có quyết định chính thức về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13.12.

TP.HCM cho học sinh lớp 1, 9, 12 đến trường

Từ ngày 13-25/12, TP.HCM thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Riêng địa bàn Cần Giờ, học sinh tất cả các khối sẽ được đến trường.

TP.HCM thí điểm cho học sinh đi học lại từ ngày 13/12

TP.HCM dự kiến thí điểm dạy và học trực tiếp đối với các lớp 1, 9, 12, bắt đầu từ ngày 13/12. Sau đó sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệp để tham mưu cho cơ quan chức năng mở rộng đối tượng đi học.

TP.HCM dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12

Từ ngày 13/12, TPHCM cho phép các trường thí điểm dạy học trực tiếp đối với lớp 1, 9 và 12 trong 2 tuần. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

NÓNG: Thông tin MỚI NHẤT về lịch học trực tiếp tại TP.HCM

TP.HCM sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12.