WTO • Nguyễn Xuân Phúc • Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức WTO

Tổng Giám đốc WTO khẳng định WTO mong phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy công việc của WTO ngày một hiệu quả, đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các nước thành viên.