đối ngoại • Việt Nam • VII

"Lịch sử Việt Nam bằng tranh" nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

"Lịch sử Việt Nam bằng tranh", "Bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ"... được trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

102 tác phẩm được trao tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Ngày 28/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.