giao thông • xe máy • tham gia

Khi nào người dân bị xử phạt do đi xe máy đè vạch xương cá?

Theo luật sư, nếu lỗi vi phạm do sự bất cập của vạch kẻ đường, người dân sẽ không bị phạt. Ngược lại, nếu vi phạm do lỗi chủ quan, họ sẽ bị phạt do không chấp hành vạch kẻ đường.

Vạch liền, vạch xương cá sát nhau: Đánh đố lái xe?!

Trong lúc chờ điều chỉnh lại bất cập về vạch kẻ đường, CSGT nên hướng dẫn và hạn chế xử phạt, tránh gây bức xúc cho người tham gia giao thông.