bảo hiểm • công ty • chi trả

Tấn công mạng gia tăng, các hãng bảo hiểm thay đổi chính sách bảo hiểm ATTTM

Các công ty bảo hiểm đang cắt giảm số tiền chi trả cho các sự cố vi phạm an toàn thông tin mạng (ATTTM) trong bối cảnh các cuộc tấn công mã độc ransomware gia tăng.