lao động • tham gia • BHXH

Lưu ý người lao động về hạn chót nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo BHXH Việt Nam, còn một lượng lớn người lao động chưa làm thủ tục để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 20-12.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong điều kiện lao động bình thường

Bạn đọc hỏi: Trong những trường hợp nào, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?

Trên 50% lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa làm hồ sơ hưởng hỗ trợ

BHXH Việt Nam cho biết đến nay mới có khoảng 1.278.473 người lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gửi hồ sơ, bằng 47% tổng số lao động dự kiến thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ.