công nghệ • giao dịch • khoa học

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Đánh thức tiềm năng của các kết quả nghiên cứu

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng việc phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cần được đẩy mạnh.

Ra mắt sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị Techmart

Sáng 25/11/2021, sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị Techmart Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đã khai trương ở Hà Nội.