thông tin • Việt Nam • Nguyễn Mạnh Hùng

An toàn thông tin là tiền đề cho chuyển đổi số thành công

Ngày 25-11, hội thảo và triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 với chủ đề “An toàn thông tin trong chuyển đổi số - thách thức và giải pháp” đã diễn ra tại Hà Nội.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị mô hình 4 lớp để bảo vệ hệ thống CNTT

Đưa ra câu chuyện lộ lọt thông tin trên nền tảng số, Bộ trường Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ về mô hình 4 lớp để bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Không có rủi ro bằng không”

“Muốn an toàn thì cũng phải chấp nhận rủi ro. Không có rủi ro bằng không. Chỉ có quản lý rủi ro để rủi ro ở mức chấp nhận được”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Muốn an toàn thì phải ý thức về sự không an toàn

Đây chia sẽ của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2021 diễn ra sáng ngày 25/11/2021, tại Hà Nội.

An ninh thông tin: Chìa khóa cho chuyển đổi số

Trao đổi tại Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 với chủ đề “An toàn thông tin trong chuyển đổi số - thách thức và giải pháp”, các chuyên gia đồng tình nhận định, an ninh thông tin chính là trọng tâm để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó tạo động lực cho quá trình phục hồi kinh tế của mỗi quốc gia sau đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng CNTT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Đại dịch COVID gợi ý nhiều bài học cho an toàn thông tin

Mỗi giây đều có giá trị và đừng đợi thảm họa ập đến mới hành động là hai trong số các bài học đó.