Windows 11 • Microsoft • Windows 10

Sau 8 tháng, Microsoft mới khắc phục được lỗi máy in trên Windows 10

Sau hơn 8 tháng tồn tại trên Windows 10, cuối cùng thì Microsoft đã khắc phục hoàn toàn lỗi kết nối với máy in qua bản cập nhật KB5007253.