Tencent • Trung Quốc • ứng dụng

Trung Quốc siết chặt quản lý việc cập nhật ứng dụng của Tencent

Tencent hiện đang phải đối mặt với nhiều sức ép trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ.