Việt Nam • thông tin • Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn an toàn thì cần ý thức về sự không an toàn

Trước thực trạng các mối đe dọa về ATTT ngày càng gia tăng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng càng ý thức cao về sự không an toàn, thì càng an toàn.

Doanh nghiệp an toàn thông tin sẵn sàng nhận các bài toán lớn nhà nước giao

Cho biết các doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với quá trình chuyển đổi số, đại diện VNISA cũng khẳng định doanh nghiệp ATTT cam kết sẵn sàng nhận các bài toán lớn nếu được Nhà nước tin tưởng giao phó.