Malaysia • Shopee • Việt Nam

Người Việt chăm mua online, thích thả biểu tượng 'like', 'love', 'haha'

Shopee là sàn TMĐT được nhiều người truy cập nhất tại cả ba nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.