Nguyễn Đức Chung • Redoxy 3C • chế phẩm

Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trước ngày hầu tòa

“Tinh thần ông Nguyễn Đức Chung vững vàng, sức khỏe ổn định. Càng về sau này, ông Chung càng xác định được, tinh thần rất vững..."

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải dùng thuốc điều trị bệnh trong trại giam

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vẫn phải dùng thuốc do gia đình chuyển vào trại giam để trị bệnh, nhưng sức khỏe ổn định trước phiên tòa.