kiểm soát • cửa ngõ • lưu động

Tạm ngưng các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM từ 18h chiều nay 26-10

Từ 18h chiều 26-10, TP.HCM tạm ngưng triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào TP.

TP.HCM gỡ 51 chốt kiểm soát cuối cùng từ 18h hôm nay

12 chốt kiểm soát chính ở cửa ngõ và 39 chốt phụ giáp ranh các địa phương được tháo gỡ từ 18h hôm nay.

NÓNG: Ngưng hoạt động 51 chốt, trạm kiểm soát ở cửa ngõ ra vào TP HCM

Từ 18 giờ hôm nay, 26-10, 51 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào TP HCM giáp với các tỉnh sẽ ngừng hoạt động.