Lê Quốc Minh • Hội Nhà báo Việt Nam • Uỷ viên

Hội Nhà báo Việt Nam có tân Chủ tịch

Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân dân, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều nay 26.10, nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã họp bỏ phiếu chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam của nhà báo Thuận Hữu.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay ông Thuận Hữu

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà báo Lê Quốc Minh nhận được 100% phiếu đồng ý giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh làm chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.