cấp độ • hoạt động • du lịch

Rạp chiếu phim được hoạt động 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1

Hoạt động của thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa nghệ thuật phải giảm 50% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2 và giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 3.

Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động du lịch giai đoạn bình thường mới

Theo hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, khi có triệu chứng ho, sốt, đau họng... hoặc cần điều tra dịch tễ đến từ vùng cấp độ 3 hoặc 4, khách du lịch mới phải xét nghiệm COVID.

Rạp chiếu phim có thể hoạt động trở lại

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn tạm thời về thích ứng với dịch COVID-19 đối với những lĩnh vực do Bộ quản lý.