Đồng Nai • lao động • NLĐ

Đồng Nai: Không được từ chối người lao động là F0 đã khỏi bệnh trở lại làm việc

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp (DN) trong các KCN đề nghị ưu tiên tiếp nhận người lao động (NLĐ) là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng trở lại làm việc.