Đặng Quốc Toàn • Phan Văn Mãi • Bí thư

Ông Đặng Quốc Toàn làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM

Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM thay cho ông Hà Phước Thắng.

Bí thư quận 10 làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM.