Thanh Chương • Thuỷ Tiên • Bộ Công an

Một huyện ở Nghệ An báo cáo số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ít hơn xác nhận trước đó

Tháng 11/2020 huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân, xây cầu, mua xuồng là 6,889 tỷ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khi rà soát lại, số tiền chỉ còn hơn 6,7 tỷ đồng.