Kaspersky • Thái Bình Dương • thanh toán

5 năm tới, Châu Á Thái Bình Dương không còn sử dụng tiền mặt?

Theo Kaspersky, người dùng thanh toán điện tử lo sợ bị mất tiền trên mạng (48%), dữ liệu tài chính lưu trữ trên mạng (41%) và khoảng 40% không tin tưởng vào tính bảo mật của các nền tảng này…