Apple • ứng dụng • App Store

Vì sao Apple mạnh miệng tuyên bố Android kém an toàn hơn iOS

Trong một tài liệu mới dài 31 trang, Apple đã giải thích tại sao iOS an toàn hơn Android, đặc biệt là khi người dùng iOS không thể tải các ứng dụng bên thứ ba.

Android có số lần lây nhiễm phần mềm độc hại cao gấp 15-47 lần so với iPhone

Trong một báo cáo gần đây, Apple đã cảnh báo về những mối nguy hiểm khi người dùng cài đặt ứng dụng từ các nguồn của bên thứ ba, đồng thời nói rằng iPhone an toàn hơn Android gấp nhiều lần.

Apple cảnh báo nguy cơ khi cài ứng dụng ngoài App Store

Apple chỉ trích dự thảo của EU, trong đó yêu cầu cho phép cài phần mềm bên ngoài App Store, sẽ khiến thiết bị của người dùng gặp nguy hiểm.