đàn ông • Yên Bái • tử vong

Chưa thấy hung khí và phần cơ thể vụ thi thể mất "của quý" ở Yên Bái

Cơ quan chức năng ở tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân cái chết người đàn ông bị mất "của quý" tại nhà riêng.

Chuyển Công an tỉnh Yên Bái điều tra vụ thi thể người đàn ông bị mất "của quý"

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra vụ thi thể người đàn ông bị mất "của quý" tại nhà riêng.