gian lận • thương mại • buôn lậu

Ngăn chặn và xử lý nghiêm gian lận, buôn lậu, hàng giả

Trong những tháng cuối năm cần chủ động kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tồn tại, nhất là tình trạng một số cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu có vi phạm bị xử lý.