Việt Nam • B2B • nền tảng

Thêm một start-up Việt vừa được quỹ đầu tư mạo hiểm Singapore rót 670.000 USD

Với số tiền 670.000 USD vừa gọi vốn, El Industrial cho biết sẽ sử dụng để cải thiện nền tảng và mở rộng đội ngũ bán hàng, marketing và công nghệ của công ty.