lao động • thất nghiệp • hợp đồng

Nhiều lao động ngỡ ngàng vì... không được hỗ trợ thất nghiệp

Do chưa có hướng dẫn đầy đủ, nhiều người lao động ngỡ ngàng vì bỗng không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Dịch COVID-19: Xác định rõ đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngành Bảo hiểm Xã hội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 một cách nhanh nhất.

Gia tăng số lao động nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo BHXH Việt Nam, sau hơn 10 ngày triển khai đến nay, ngành BHXH đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 117.153 người lao động (NLĐ) đang tham gia BHTN và 42.541 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỉ đồng.