USGA • driver • inch

Phil Mickelson trách nhầm PGA Tour

Golfer lão làng Phil Mickelson không nắm rõ nội tình nên chỉ trích PGA Tour về giới hạn 46 inch cho gậy chuyên phát bóng - driver.

Golfer thi đấu trên tour sẽ không được dùng gậy driver dài quá 46 inch

Quy định sẽ được áp dụng từ năm 2022 nhằm giới hạn khoảng cách phát bóng của các golfer thi đấu trên Tour.