Việt Nam • Nhật Bản • viện trợ

Nhật Bản tặng Việt Nam 400.000 liều vắc xin AstraZeneca

Ngày 25/9 Bộ Y tế cho biết, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng 400.000 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại nước ta.

Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam 400.000 liều vaccine COVID-19

Cùng với 400.000 liều vaccine lần này, tổng số vaccine COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam tăng lên khoảng 3,58 triệu liều.